تبلیغات

شرکت در جرم سرقت چیست؟

۱

شرکت در جرم سرقت چیست؟ در این باره باید گفت: اگر جرم سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.

در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند (ث) ماده 268 قانون مجازات مصوب 92 شرکت داشته باشد.
منبع
http://kiandad.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

+ نوشته شده توسط Alirezam216 در ، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: جرم سرقت، حکم سرقت، حکم سرقت اموال

قتل را بشناسیم

۱

قتل را بشناسیم


تعریف قتـل:

قتل به معنای کُشتن، گرفتن جان و جداکردن روح از جسم است

انواع قتـل:

در حقوق و قوانین ایران سه دسته قتل وجود دارد:

الف) قتل عمد

ب) قتل شبه عمد

ج) خطای محض

قتل عمد: قتل، وقتی عمد است که فرد با انجام عملی قصد کشتن شخصی را دارد و یا اینکه عملی که انجام داده نوعاً منجر به قتل شود و یا اینکه با علم و اطلاع از وضعیت خاص مقتول  ( بیماری، پیری، یا ... ) به قصد کشتن کاری انجام دهد و منجر به مرگ مقتول شود.

قتل شبه عمد:

الف) هرگاه شخص مرتکب یا انجام دهنده جنایت که علیه شخص دیگری مرتکب جنایت می گردد قصد ایراد و انجام عملی را دارد ولی نیت آسیب جدی رساندن ندارد، لکن به قصد تهدید با مشت به شکم مجنی‌علیه ضربه ای وارد می کند و احتمال مرگ مجنی‌علیه را نمی دهد ولی باعث مرگ مجنی‌علیه می گردد که با توجه به کشنده نبودن ضربه به شکم، قتل شبه عمد محسوب می گردد. این در حالی است که اگر شخص جانی از کُشنده بودن آن عمل را می دانست مرتکب چنین عمل ی نمی شد.

ب) هرگاه شخص مرتکب نسبت به مورد جنایت جهل داشته و اشتباه کند مانند اینکه به حیوانی یا شیئی یا انسانی صدمه برساند به گمان اینکه کار وی قانونی بوده و مستوجب مجازات نمی باشد مانند تیراندازی به افراد تحت تعقیب پلیس مانند سارقین در جرایم مشهود و مهدورالدم یا قاتل مستوجب حد قصاص که بعد از شناسایی اشتباه معلوم می گردد که شخصی غیر از فرد مورد نظر مورد صدمه قرار گرفته  است که باتوجه به نیت مرتکب شبه عمد تلقی می گردد.

ج) هرگاه جنایت به علت تقصیر مرتکب باشد و عدم عمد او محرز گردد.

خطای محض:

جنایت در مواردی هم خطای محض محسوب می گردد.

الف) جنایت در حین خواب و بیهوشی و یا مستی و یا زوال عقل صورت گیرد

ب) هرگاه جنایت به وسیله فرد مجنون (دیوانه) یا صغیر(افرادی که به سنی که مستوجب کیفر باشد نرسیده اند) انجام شود.

ج) زمانی که مرتکب نه قصد جنایت داشته باشد و نه قصد پیاده کردن جنایت و یا اینکه قصد داشته باشد به فرد خاصی صدمه وارد کند و یا اصلا به شخصی صدمه بزند ولی در هنگام شکار، تیری که به طرف شکار شلیک می‌شود، به چوپان در حال استراحت یا شکارچی دیگری در سوی دیگر برخورد و جنایتی رخ دهد خطایی محض می‌باشد.

  • قتل عمد متن ماده 290 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • قتل عمد تساوی در دین و عقل متن ماده 301 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. متن ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات
  • قتل عمد زن مسلمان توسط مرد مسلمان متن ماده 382 قانون مجازات اسلامی کتاب قصاص
  • شرکت در منازعه منتهی به قتل  متن ماده 615 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات
منبع 
http://kiandad.com/%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%85/
+ نوشته شده توسط Alirezam216 در ، ۶ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: قتل را بشناسیم، وکیل قتل، مجازات قتل، حکم قتل، دفاع از محکوم به قتل

دعوای وصول طلب

۰

خواسته دعوای وصول طلب چیست

به گفته مشاورین و وکلای موسسه حقوقی کیانداد در پاسخ به این سوال که خواسته دعوای وصول طلب چیست؟باید گفت : خواسته دعوا، آن چیزی است که خواهان از طریق قانونی آن را از خوانده می‌خواهد. خواسته ممکن است مطالبه وجه یا مالی یا الزام به انجام کاری باشد.
با توجه به اینکه تصمیم‌گیریدادگاه یا شورا فقط و فقط براساس ستون یا قسمت خواسته دعوا است لذا تنظیم صحیح و دقیق آن نیاز به آگاهی حقوقی دارد. 

بنابراین حتی‌المقدور این است از دادخواست باید توسط اشخاص مطلع یا وکلای دادگستریو یا با مشاوره گرفتن از آنها تکمیل و تنظیم شود. چون عدم رعایت ضوابط و مقررات حقوقی در تعیین خواسته، ممکن است موجب ابطال دادخواست یا رد دعوا یا عدم استماع دعوا از سوی دادگاه شود.

بعد از پی‌بردن به اهمیت تعیین صحیح خواسته دعوا، لازم است اشاره کنیم که علاوه‌بر تعیین خواسته می‌توان برخی چیزهای دیگر را نیز در این قسمت درج نمود تا دادگاه همزمان با انشاء و صدور رأی نسبت به اصل خواسته، در مورد متفرعات دعوا نیز تصمیم‌گیری نماید که بیشتر آنها در اکثر دادخواست‌ها باید قید گردد. از جمله مطالبه هزینه دادرسی، مطالبه خسارت دیرکرد (تأخیر تأدیه)، حق‌الوکاله وکیل و تأمین خواسته.

اگر موارد ذکر شده فوق در ستون خواسته قید نشود، دادگاه فقط نسبت به اصل خواسته که مثلاً مطالبه طلب است رأی صادر می‌کند و برای مطالبه سایر موارد، باید دوباره اقدام به تنظیم دادخواست شود تا دادگاه پس از رسیدگی نسبت به آنها نیز رأی مقتضی صادر کند.

خواسته دعوا باید مطابق مفاد قرارداد یا رسید یا فاکتوری که بین خواهان و خوانده نوشته شده است، تنظیم شود. اگر برای مطالبه طلب موعد و تاریخ خاصی تعیین شده، قبل از آن نمی‌توان اقامه دعوا نمود مگر اینکه بدهکار قبل از سررسید پرداخت فوت کند که در این صورت بدهی او اصطلاحاً حال می‌شود و باید علیه ورثه او مبادرت به طرح دعوای مطالبه طلب شود تا پس از محکومیت، از ترکه و اموال بجا مانده از متوفی (بدهکار) برداشت شود.

منبع : http://kiandad.com/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

+ نوشته شده توسط Alirezam216 در ، ۶ بازدید
برچسب‌ها: دعوای وصول طلب، وکیل وصول مطالبات، دعوای طلب، شکایت طلب
نوشته‌های اخیر